Οδική Βοήθεια

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την μεταφορά της μοτοσυκλέτας σας στον χώρο μας χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος , αναλαμβάνουμε την διαδικασία αναγγελίας της ζημιάς και καλύπτουμε όλα τα έξοδα επισκευής της μοτοσυκλέτας σας μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας,  σας προσφέρουμε όχημα αντικατάστασης , μέχρι την αποκατάσταση της μοτοσυκλέτας σας στην αρχική της κατάσταση.